Επιστολή ΠΟΞ 6-2-2017 Έναρξη εφαρμογής του άρθρου 111 του Ν. 4446/2016 «Ρυθμίσεις για τη βραχυπρόθεσμη μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού »

Προς:
κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο
Υπουργό Οικονομικών

κα. Έλενα Κουντουρά
Υπουργό Τουρισμού

Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Θέμα: Έναρξη εφαρμογής του άρθρου 111 του Ν. 4446/2016 «Ρυθμίσεις για τη βραχυπρόθεσμη μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού»

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Η ρύθμιση του άρθρου 111 του Ν. 4446/2016 για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις θα έπρεπε να έχει αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1-2-2017. Παρά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, μέχρι σήμερα ούτε το προβλεπόμενο σε αυτή «Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων» έχει δημιουργηθεί, ούτε η σχετική ΚΥΑ έχει εκδοθεί.

Έχουμε κατ’ επανάληψη επισημάνει πως η ανεξέλεγκτη λειτουργία της αγοράς των «γκρίζων» μισθώσεων:

• Στερεί από το δημόσιο έσοδα άνω των 260.000.000 ευρώ ετησίως, ενισχύοντας φαινόμενα φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής και αδήλωτης εργασίας.

• Υποβαθμίζει την ποιότητα του τουριστικού μας προϊόντος και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των τουριστών που επισκέπτονται τη χώρα μας.

• Δημιουργεί φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού σε βάρος των υπερφολογούμενων νομίμων επιχειρήσεων.

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας, προκειμένου η ανωτέρω ρύθμιση να τεθεί σε εφαρμογή άμεσα και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη της τρέχουσας θερινής τουριστικής περιόδου.

Με εκτίμηση,

Γιάννης Α. Ρέτσος                  Γρηγόρης Τάσιος

Πρόεδρος Δ.Σ.                        Γενικός Γραμματέας