Προκήρυξη ανοικτού Β” Επαναληπτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση κλινών σε Τουριστικά Καταλύματα

Επισυναπτόμενο αρχείο Λήψη