Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού «Τουρισμός για όλους» Οκταημέρων διακοπών 2008-2009 απο τον Ε.Ο.Τ.

Αίτηση/Δήλωση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» Οκταήμερων Διακοπών (επτά διανυκτερεύσεων) απο τον Ε.Ο.Τ. Έτους 2008-2009 (νέο)

Διευκρινήσεις επί των Εγκυκλίων των Προγραμμάτων «Τουρισμός για όλους» 2008 – 2009 Οκταήμερων Διακοπών και Γ΄ Ηλικίας. (νέο)

Εγκύκλιος για τους Επιχειρηματίες Τουριστικών καταλυμάτων που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» Οκταήμερων Διακοπών (επτά διανυκτερεύσεων) απο τον Ε.Ο.Τ. Έτους 2008-2009

Διευκρίνηση επί των Προγραμμάτων «Τουρισμός για όλους» 2008-2009

Αίτηση/Δήλωση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» Οκταήμερων Διακοπών (επτά διανυκτερεύσεων) απο τον Ε.Ο.Τ. Έτους 2008-2009

Αίτηση/Δήλωση Επιδότησης στο Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» Οκταήμερων Διακοπών (επτά διανυκτερεύσεων) απο τον Ε.Ο.Τ. Έτους 2008-2009

Συγκεντρωτική Κατάσταση Δελτίων «Τουρισμός για όλους» Οκταήμερων Διακοπών

Αναλυτική Κατάσταση Διαμονής Δικαιούχων Προγράμματος Οκταήμερων Διακοπών