Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού «Τουρισμός για όλους» Οκταημέρων διακοπών 2009-2010 απο τον Ε.Ο.Τ.

Το πρόγραμμα αυτό θα αρχίσει από τις 15-5-2009 και θα λήξει στις 31-3-2010.

Επισυναπτόμενο αρχείο Λήψη