Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού «Τουρισμός για όλους» Εξαημέρων διακοπών 2012-2013 απο τον Ε.Ο.Τ.

Το πρόγραμμα θα ισχύσει απο Αύγουστο 2012 έως 31-5-2013

Εγκύκλιος Προγράμματος     Αίτηση / Δήλωση Συμμετοχής

Αίτηση / Δήλωση Επιδότησης     Αίτηση / Δήλωση Επιδότησης Υδροθεραπευτηρίων

Συγκεντρωτική Κατάσταση     Παράδειγμα Αναλυτικής Κατάστασης