Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού «Τουρισμός για όλους» Εξαημέρων διακοπών 2013-2014 απο τον Ε.Ο.Τ. (Α” Φάση)

Το πρόγραμμα ισχύει απο Ιούλιο 2013 έως 31-12-2013 Α ΦΑΣΗ 
Ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων είναι από 25-6-2013 έως 10-7-2013 

Εγκύκλιος Προγράμματος     Αίτηση / Δήλωση Συμμετοχής

Αίτηση / Δήλωση Επιδότησης     Αίτηση / Δήλωση Επιδότησης Υδροθεραπευτηρίων

Παράδειγμα Αναλυτικής Κατάστασης