Διοικητικό Συμβούλιο

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΣ
 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ   
 ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 
 Α’ AΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΝΔΡΙΝΟΣ
 B’ AΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΗΣ 
Γ’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΛΙΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΑΪΣΤΡΑΛΗ 
 ΤΑΜΙΑΣ
 ΤΙΜΟΘΕΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 
ΕΦΟΡΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 
ΜΕΛΗ 
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ 
 
ΜΕΛΗ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΒΥΝΟΥ 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων