Blog Επιστολή της ΠΟΞ 18-1-2021 προς το Υπουργείο Εσωτερικών για τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού

Επιστολή της ΠΟΞ 18-1-2021 προς το Υπουργείο Εσωτερικών για τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού

                                                         Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2021 Προς κ. Μάκη Βορίδη Υπουργό Εσωτερικών κ. Στέλιο Πέτσα Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Κοινοποίηση κ. Χάρη Θεοχάρη Υπουργό Τουρισμού Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Με την παράγραφο 9 του άρθρου 37 της από 20-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 68) προβλέφθηκε πως: «9. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 μπορεί να απαλλάσσονται του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 (Α΄ 74), για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Με την απόφαση αυτή μπορεί να ρυθμίζονται και θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής.» Από τη ψήφιση της παραπάνω ρύθμισης μέχρι σήμερα επικρατεί σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα (της απαλλαγής των επιχειρήσεων από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού) το απόλυτο χάος, καθώς ο κάθε Δήμος πράττει κατά το δοκούν. Πολλοί Δήμοι, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός πως η ανωτέρω διάταξη είχε δυνητικό και όχι υποχρεωτικό χαρακτήρα, ενώ εισέπραξαν τη σχετική οικονομική ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό, δεν προέβησαν στη λήψη των σχετικών αποφάσεων. Άλλοι, ενώ έλαβαν τις σχετικές αποφάσεις, δεν τις εφάρμοσαν μέχρι σήμερα. Ορισμένοι απάλλαξαν πράγματι τις επιχειρήσεις μας από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, μόνο όμως για την περίοδο που παρέμειναν κλειστές με κρατική εντολή. Τέλος ελάχιστοι Δήμοι, αντιλαμβανόμενοι την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων, πράγματι απάλλαξαν τις επιχειρήσεις από την υποχρέωση καταβολής των τελών καθαριότητας και φωτισμού για όλη την περίοδο που οι επιχειρήσεις παρέμειναν κλειστές. Αντίστοιχο αλαλούμ επικρατεί και στο ζήτημα του υπολογισμού των παραπάνω τελών. Όχι επειδή υπάρχει ασάφεια ως προς το ισχύον νομοθετικό καθεστώς, αλλά επειδή, δυστυχώς, πολλοί Δήμοι δεν το εφαρμόζουν. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τη νομοθεσία είναι απόλυτα σαφές πως:  Για τους χώρους των ξενοδοχείων που διατίθενται προς ύπνο και τους βοηθητικούς χώρους τους προβλέπεται ειδικός τρόπος υπολογισμού των τελών και συγκεκριμένα αυτά «υπολογίζονται επί τον ισχύοντα διά τας κατοικίας συντελεστήν» (παράγραφος 4 του άρθρου 2 του Ν.25/1975). Ως εκ τούτου τα τέλη που αναλογούν στους συγκεκριμένους χώρους πρέπει να υπολογιστούν με τον προβλεπόμενο για τις κατοικίες συντελεστή, τα δε τέλη που αφορούν τους λοιπούς χώρους με τον ισχύοντα για την αντίστοιχη κατηγορία (τα παραπάνω έχουν γίνει δεκτά και από τη με αριθμό 4140/1988 απόφαση του ΣτΕ).  Ο υπολογισμός των τελών καθαριότητας και φωτισμού των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που λειτουργούν εποχικά γίνεται βάσει του χρόνου λειτουργίας τους (άρθρο 5 του Ν.429/1976). Σε περίπτωση μάλιστα που ορισμένα τμήματα της επιχείρησης λειτουργούν καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους, τέλη καθαριότητας και φωτισμού δεν οφείλονται για το σύνολο των εγκαταστάσεων, αλλά θα πρέπει να γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα στους χώρους των οποίων γίνεται χρήση και τους υπόλοιπους χώρους του ξενοδοχείου και να καταβάλλονται τέλη μόνο για τους χώρους που χρησιμοποιούνται (σχετικά έχει εκδοθεί στο παρελθόν και η υπ΄αριθμ.78/71251/19-12-2007 εγκύκλιος του Υπουργείου σας). Αρκετοί Δήμοι, λοιπόν, με διάφορες δικαιολογίες και προφάσεις, δεν εφαρμόζουν, ούτε τις ανωτέρω απόλυτα σαφείς ρυθμίσεις, χρεώνοντας τα μέλη μας με αυξημένα δημοτικά τέλη κατά παράβαση της νομοθεσίας. Η παραπάνω κατάσταση δεν μπορεί όμως να διαιωνίζεται, από τη στιγμή μάλιστα που τα έσοδα των Δήμων έχουν αυξηθεί σημαντικά, τόσο από την απευθείας ενίσχυση που έλαβαν από τον κρατικό προϋπολογισμό, όσο και λόγω των αναπροσαρμογών που έγιναν πρόσφατα στα δηλωθέντα τετραγωνικά βάσει της ρύθμισης που νομοθετήσατε. Παρακαλούμε, λοιπόν, αφενός να προβείτε σε νομοθετική ρύθμιση βάσει της οποίας οι Δήμοι θα υποχρεούνται μέχρι να λήξουν τα έκτακτα μέτρα που έχουν επιβληθεί λόγω Covid-19 να απαλλάσσουν από την υποχρέωση καταβολής δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού τις επιχειρήσεις που είναι κλειστές (είτε βάσει κρατικής εντολής ή όχι) και αφετέρου να εκδώσετε σχετική εγκύκλιο, με την οποία να ορίζετε με τρόπο σαφή πως τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού υπολογίζονται α. για τους χώρους των ξενοδοχείων που διατίθενται προς ύπνο και τους βοηθητικούς τους χώρους με τον συντελεστή που ισχύει για τις κατοικίες και β. βάσει του χρόνου λειτουργίας της επιχείρησης ή του τμήματος αυτής. Προς διευκόλυνση, μάλιστα, της εφαρμογής της ρύθμισης περί εποχικότητας προτείνουμε να προβλεφθεί πως η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλει μία φορά τη σχετική αίτηση και μόνο αν υπάρχει μεταβολή στο χρόνο λειτουργίας της να προβαίνει σε νέα δήλωση στο δήμο, τα δε τέλη, τα οποία καταβάλλονται μόνο για την περίοδο λειτουργίας της επιχείρησης, μπορούν να κατανέμονται/διαιρούνται σε περίοδο 12 μηνών. Τέλος και με βάση τα παραπάνω, θα πρέπει να ανασταλούν οι διαδικασίες εισπράξεως τυχόν αξιούμενων από τους Δήμους ποσών για τέλη καθαριότητας και φωτισμού, τα οποία έχουν υπολογιστεί κατά παράβαση των παραπάνω ρυθμίσεων και μέχρι σήμερα δεν έχουν εισπραχθεί, και αυτά να επαναϋπολογιστούν με τον ορθό τρόπο. Άλλωστε οι αποφάσεις στις οποίες οι παραπάνω χρεώσεις στηρίχθηκαν είναι εσφαλμένες, αφού εκδόθηκαν κατά παράβαση των παραπάνω ρυθμίσεων και δεν μπορεί να γίνεται επίκλησή τους. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση. Με εκτίμηση, Γρηγόρης Τάσιος                   Μανώλης Τσακαλάκης Πρόεδρος Δ.Σ.                        Γενικός Γραμματέας
Share this post
Kατηγορίες

1

Σταδίου 24, 105 64, Αθήνα

Τηλ.: 210-3312535–6
Fax: 210-3230636
E- mail : info@hhf.gr