Νόμοι – Π.Δ.

ΦΕΚ 88 Α /18-4-2013 Ν. 4144 παραβατικότητα στην κοινωνική ασφάλιση και στην αγορά εργασίας ΣΕΤΕ κοινωνικός εταίρος ΟΑΕΕ έως 10 δωμάτια

 

Όροι και προϋποθέσεις για τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις ετών 2012, 2013

Εγκύκλιος ΙΚΑ 71/21-11-2012. Κατάργηση εργοδοτικών εισφορών υπέρ Ο.Ε.Κ. & Ο.Ε.Ε. κατ’εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4093/2012

Ερμηνευτική Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας οδηγίες για την εφαρμογή των υποπαραγράφων Ι.Α.10 έως Ι.Α.14 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012

ΦΕΚ 222Α/12-11-2012 Ν4093 Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016

Προθεσμίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών ΙΚΑ

Εγκύκλιος Υπ. Οικ. Δ13 ΦΜΑΠ 1117493. Οδηγίες για τη βεβαίωση και είσπραξη του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) έτους 2012.

ΠΟΛ 1170/2012 Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο (48 δόσεις απο τουλάχιστον 100 ευρώ)

ΠΟΛ 1056 /2012 Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών

ΦΕΚ 82Α/10-4-2012 Ν. 4070 γραφειοκρατία και εταιρεία marketing

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 27/20.3.2012. Κοινοποίηση νέου Πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων – Κ.Β.Α.Ε.-ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Α.Π.Δ.(πλην Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. κ.λ.π.)

Παράταση προθεσμιών καταβολής τέλους λειτουργ. τακτοποίησης

Εγκύκλιος Εργασιακά 12-03-2012. Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012

ΦΕΚ 31Α Ν 4047 23-02-12 Αρ. 2 σελ 878 και αρ πέμπτο σελ 879 Eιδ τελος ακινητων 4 μηνες

Διευκρινιστική Εγκύκλιος για τα Βαρέα & Ανθυγιεινά Επαγγέλματα

Previous page 1 2 3 4 5Next page

Leave a Reply

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων