Οροι Χρήσης

1. Το σύνολο του περιεχομένου του συγκεκριμένου site διατίθεται στους επισκέπτες του αυστηρά και μόνο για προσωπική τους χρήση. Ρητά απαγορεύεται κάθε άλλη χρήση του και ιδίως η επανεκπομπή του, με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε μέσο, με ή χωρίς επεξεργασία, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της Π.Ο.Ξ..   

2. Συνιστάται στους επισκέπτες του site που επιθυμούν να έχουν πλήρη εικόνα για την ακριβή κατάσταση των ξενοδοχείων που ανωτέρω παρουσιάζονται να επικοινωνούν με τα ξενοδοχεία που τους ενδιαφέρουν προκειμένου να ελέγξουν την τυχόν ύπαρξη μεταβολών στα ανωτέρω στοιχεία. Διευκρινίζεται πως στο site περιλαμβάνονται μόνο τα ξενοδοχεία εκείνα που είναι εγγεγραμμένα σε Ενώσεις-Μέλη της Π.Ο.Ξ..

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων