Blog Παρατηρήσεις της Π.Ο.Ξ. επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο “Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων”

Παρατηρήσεις της Π.Ο.Ξ. επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο “Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων”

logo12   Προς: κ. Δημήτριο Παπαδημητρίου Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Φαξ: 210 3332775   Κοινοποίηση κα. Έλενα Κουντουρά Υπουργό Τουρισμού Φαξ: 210 32 29 508

Αθήνα, 11 Απριλίου 2017

Αρ.Πρωτ: 10075

Θέμα: Παρατηρήσεις της Π.Ο.Ξ. επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων»

Κύριε Υπουργέ, Διανύουμε μια περίοδο παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης και ολοένα αυξανόμενης υπερφορολόγησης. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον οι αντοχές και των πιο εύρωστων επιχειρήσεων έχουν εξασθενήσει, πόσο μάλλον οι οικονομικές δυνατότητες των μικρομεσαίων. Αυτή η πραγματικότητα πρέπει να αποτυπώνεται και στις προβλέψεις της προωθούμενης από το Υπουργείο σας ρύθμισης. Ενόψει των ανωτέρω θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τις εξής σύντομες παρατηρήσεις:
  1. Κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως αν αυτή έχει διακόψει τη λειτουργία της, βρίσκεται σε διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης, σε πτώχευση κ.λ.π. πρέπει να έχει καταρχάς τη δυνατότητα να ρυθμίσει τις οφειλές της και να εκκινήσει εκ νέου τη λειτουργία της.
2. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στα κριτήρια επιλεξιμότητας που τίθενται με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του σχεδίου νόμου[1]. Με αυτά τίθενται περιορισμοί οι οποίοι παραβλέπουν την οικονομική πραγματικότητα των τελευταίων ετών και αν παραμείνουν θα αποκλείσουν μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, οι οποίες ήταν βιώσιμες πριν από την περίοδο της κρίσης και είναι εξαιρετικά πιθανόν πως αν μπορέσουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους θα εμφανίσουν εκ νέου θετικά οικονομικά αποτελέσματα στο μέλλον.
  1. Οι περισσότερες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις λειτουργούν εποχικά. Αυτό σημαίνει πως έχουν έσοδα συγκεκριμένους μήνες κάθε χρόνο. Θα πρέπει, λοιπόν, να ορίζεται ρητά πως υπάρχει η δυνατότητα κατανομής των δόσεων της ρύθμισης σε λιγότερους μήνες κάθε έτους, τους μήνες κατά τους οποίους η επιχείρηση λειτουργεί, έχει έσοδα και δύναται επομένως να είναι συνεπής στην εξόφληση των υποχρεώσεών της.
  2. Με δεδομένο πως πρόκειται για μια εθελοντική διαδικασία το ζητούμενο είναι να πειστούν οι πιστωτές να συμμετέχουν καλόπιστα στον εν λόγω μηχανισμό. Σε αντίθετη περίπτωση η πρόβλεψη της σχετικής διαδικασίας θα είναι άνευ πρακτικού αποτελέσματος. Θα πρέπει, λοιπόν, ενδεχομένως να βρεθούν κάποια κίνητρα προς αυτή τη κατεύθυνση.
  3. Το Δημόσιο πρέπει να είναι σε θέση να παίξει ουσιαστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις που θα διεξάγονται ενόψει του κοινού στόχου που είναι η διάσωση των επιχειρήσεων και των θέσεων εργασίας και να μην περιορίζεται σε ρόλο παρατηρητή.
Κύριε Υπουργέ, Ο κίνδυνος αφελληνισμού των ελληνικών ξενοδοχείων είναι σήμερα πιο άμεσος από ποτέ, οι δε συνέπειες που μια τέτοια εξέλιξη θα έχει στην απασχόληση, στην ελληνική οικονομία και στην κοινωνία μας γενικότερα θα είναι ανυπολόγιστες. Η πρόβλεψη ενός μηχανισμού ρύθμισης του συνόλου των οφειλών των επιχειρήσεων μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό της έκτασης του ανωτέρω προβλήματος. Για αυτό το λόγο πιστεύουμε πως η δυνατότητα ένταξης σε αυτόν της συντριπτικής πλειοψηφίας των επιχειρήσεων είναι τεράστιας σημασίας. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.   Με εκτίμηση,   Γιάννης Α. Ρέτσος                                                                                           Γρηγόρης Τάσιος Πρόεδρος Δ.Σ.                                                                                                    Γενικός Γραμματέας   [1] «1.Ο οφειλέτης που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4308/2014 (Α’ 251) κρίνεται επιλέξιμος για υπαγωγή στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών  του παρόντος νόμου, εφόσον έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων σε μια τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης του άρθρου 4. 2. Ο οφειλέτης που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4308/2014 (Α’ 251)  κρίνεται επιλέξιμος για υπαγωγή στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών  του παρόντος νόμου, εφόσον πληροί μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης του άρθρου 4:  (α) έχει θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, ή  (β) έχει θετική καθαρή θέση (equity).»  
Kατηγορίες

1

Σταδίου 24, 105 64, Αθήνα

Τηλ.: 210-3312535–6
Fax: 210-3230636
E- mail : info@hhf.gr