Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 
Διεύθυνση: Περιοχή Ζ.Ε.Π., 50100 Κοζάνη
Τηλέφωνο: 24610-52610-13 FAX: 24610-52614

Ένωση Ξενοδόχων Δυτικής Μακεδονίας 
Τηλ: 6944/100888
E-mail: iordanis@dedis.gr;iordanis@michailidis.eu

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων