Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 
Διεύθυνση: Περιοχή Ζ.Ε.Π., 50100 Κοζάνη
Τηλέφωνο: 24610-52610-13 FAX: 24610-52614

Ένωση Ξενοδόχων Kαστοριάς
Τηλ: 2467-085552
E-mail: iordanis@dedis.gr
Fax: 2467-085696
Ένωση Ξενοδόχων Κοζάνης
Τηλ: 2463-053300
E-mail: pantaxe@otenet.gr
Fax: 2463-029725

 

Ένωση Ξενοδόχων Φλώρινας
Τηλ: 23860-20000
E-mail: info@aithrion-hotel.gr
Fax: 23860-20045