Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφέρεια Ηπείρου 
Διεύθυνση: Βορείου Ηπείρου 20, 45445 Ιωάννινα
Τηλέφωνο: 26510-72164-5, 77032 FAX: 26510-31224

 

Ένωση Ξενοδόχων Νομού Ιωαννίνων
Τηλ: 26510 41100

E-mail: secretary.irha1@gmail.com

www.irha.gr

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων