Πνευματικά – Συγγενικά Δικαιώματα

Μνημόνιο Συνεργασίας ΠΟΞ με ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Μνημόνιο Συνεργασίας ΠΟΞ με ΕΥΕΔ

Μνημόνιo Συνεργασίας ΞΕΕ με ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΠΟΛΛΩΝ, ΕΡΑΤΩ, GRAMMO

Μνημόνιo Συνεργασίας ΞΕΕ με ΑΘΗΝΑ

Μνημόνιο Συνεργασίας ΞΕΕ με ΑΕΠΙ

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων