Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις τουριστικες επιχειρήσεις για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης θέρους 2022 των καταρτιζομένων ΙΕΚ και σπουδαστών ΑΣΤΕ του Υπουργείου Τουρισμού.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις τουριστικές επιχειρήσεις για τη
συμμετοχή τους στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης θέρους 2021 των καταρτιζομένων
ΙΕΚ και σπουδαστών ΑΣΤΕ του Υπουργείου Τουρισμού.

Παράταση ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων τουριστικών επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης θέρους 2020 των καταρτιζομένων ΙΕΚ και σπουδαστών ΑΣΤΕ του Υπουργείου Τουρισμού – Αλλαγή ημερομηνιών υλοποίησης πρακτικής άσκησης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις τουριστικές επιχειρήσεις για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης θέρους 2020 των καταρτιζομένων ΙΕΚ και σπουδαστών ΑΣΤΕ του Υπουργείου Τουρισμού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ , ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ, ΣΤΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΕΚ, Υπόδειγμα 1, Υπόδειγμα 2

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2018, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ,  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΣΤΕ,   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΕΚ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 2017 Υπόδειγμα 1 Υπόδειγμα 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΣΤΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΕΚ,  

Πρόσκληση Πρακτικής Άσκησης Θέρους 2016

Πρόσκληση Πρακτική άσκηση θέρους 2014

Πρακτική άσκηση μαθητών-σπουδαστών και καταρτιζομένων του Ο.Τ.Ε.Κ 2008

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων