Σύνδεσμοι

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) http://www.gnto.gov.gr/

Υπουργείο Τουρισμού http://www.mintour.gov.gr

Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (Π.Υ.Τ.)

 

Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.) http://www.sete.gr/

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.) http://www.grhotels.gr/

Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής  Αθηνών (ΕΑΤΑ)

http://www.developathens.gr/
http://www.thisisathens.org/
http://www.athensconventionbureau.gr/

Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ)

http://www.tourism-development.gr/

-Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας http://www.presidency.gr/
-Γραφείο Πρωθυπουργού http://www.primeminister.gr/
-Ελληνική Κυβέρνηση https://government.gov.gr/

-Υπουργικό Συμβούλιο http://www.ggk.gr/

-Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας http://www.grnet.gr/
-Εκπαιδευτική Πύλη ΥΠΕΘ http://www.e-yliko.gr/
-Γενική Γραμματεία Υποδομών http://www.ggde.gr/
-Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς http://www.neagenia.gr/
-Γενική Γραμματεία Καταναλωτή http://www.efpolis.gr/
-Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας http://www.gsrt.gr/
-Γενική Γραμματεία Αθλητισμού http://gga.gov.gr/

-Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/index.html

-Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας  http://www.minpress.gr/

-Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής http://www,ypai.gr/site/home.csp/

-Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών https://www.eu-go.gr/sdportal/kep.jsp?lang=EL

-Γενικό Λογιστήριο του κράτους http://portal.gsis.gr/portal/page/portal/SYNTMIST/

-Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου  http://www.yen.gr/wide/home.html/
-ΥΠΑΝ – Υπουργείο Ανάπτυξης http://www.ypan.gr/
-Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων http://www.minagric.gr/
-Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας http://www.labor-ministry.gr/
-Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων http://www.ministryofjustice.gr/
-Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη  http://www.ydt.gr/
-Υπουργείο Τουρισμού  http://www.mintour.gov.gr

-ΥΠΕΘΑ – Υπουργείο Εθνικής Άμυνας http://www.mod.gr/
-ΥΠΕΠΘ-Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων http://www.ypepth.gr/
-ΥΕΝ – Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας http://www.yen.gr/

-ΥΠΕΞ – Υπουργείο Εξωτερικών http://www.mfa.gr/

Διμερείς Σχέσεις Ελλάδας 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΤΑ
ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

-ΥΠΕΣΔΔΑ – Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης http://www.ypes.gr/
-ΥΜΑΘ – Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης http://www.mathra.gr/
-ΥΠΕΚΑ – Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής http://www.ypeka.gr/
-ΥΠΠΟ – Υπουργείο Πολιτισμού http://www.culture.gr/
-Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης http://www.moh.gov.gr/
-Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών http://www.mnec.gr/

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΕΛΙΝΥΑΕ
Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας
http://www.elinyae.gr/

ΕΚΕ
Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
https://www.csrhellas.net/

ΕΛ.ΣΤΑΤ
Ελληνική Στατιστική Αρχή  
http://www.statistics.gr/

ΚΕΕΛΠΝΟ
Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων
http://www.keelpno.gr/

Δ.ΥΠ.Α. Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (πρώην ΟΑΕΔ)
https://www.dypa.gov.gr/
http://www.oaed.gr/

ΟΚΕ
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος
http://www.oke.gr/

ΟΜΕΔ
Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας
http://www.omed.gr/

ΟΠΕ
Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου
http://www.hepo.gr/

ΤAXISnet
Hλεκτρονικές Yπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
https://www.taxisnet.gr/

TANEO
Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας
http://www.taneo.gr/Home.aspx?C=2

TΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Κεντρική Τράπεζα Ελλάδος 
http://www.bankofgreece.gr/

ΤΕΜΠΜΕ
Tαμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
https://www.certh.gr/root.el.aspx

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ – Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών ΑΕ
http://www.teiresias.gr/

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων