Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Π.Ο.Ξ. 2012

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Π.Ο.Ξ. & Εκλογές ELECTRA PALACE 03-4-2012
Επισυναπτόμενο αρχείο (λήψη)

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων