Απαντήσεις του προέδρου της Π.Ο.Ξ. Ανδρέα Α. Ανδρεάδη στο «Ρεπορτάζ για την τουριστική κατοικία» του περιοδικού Travel Times

16/1/2007
• Πόσο σημαντική είναι η ανάπτυξη των τουριστικών κατοικιών για το ελληνικό τουριστικό προϊόν; Υπάρχουν εκτιμήσεις για το μέγεθος της εν λόγω αγοράς; 

Η τουριστική κατοικία είναι μία αγορά που ανθεί στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδίως σε προορισμούς του Νότου, όπου επικρατούν ηπιότερες κλιματολογικές συνθήκες και γενικώς η τουριστική δραστηριότητα είναι περισσότερο ανεπτυγμένη. Βεβαίως υπάρχουν πολλά μοντέλα τουριστικής κατοικίας, που διαφοροποιούνται ως προς την ποιότητά τους, τις κατασκευαστικές προδιαγραφές τους και τις πελατειακές ομάδες στις οποίες απευθύνονται. Στην τουριστική κατοικία, όπως και στον τουρισμό γενικότερα, υπάρχει «μαζικό» μοντέλο, υπάρχει και μοντέλο «πολυτελείας». Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει ένας πολύ σημαντικός αριθμός δυνητικών αγοραστών τουριστικής κατοικίας και στο πλαίσιο αυτό καταγράφεται έντονη ζήτηση και για τη χώρα μας.
Κατά την άποψή μας, η τουριστική κατοικία στην Ελλάδα –η οποία διαχωρίζεται από την «παραθεριστική» κατοικία που απαντάται ήδη σε πολλές περιοχές της χώρας χωρίς ειδικό σχεδιασμό – θα πρέπει να αναπτυχθεί με υψηλές προδιαγραφές, προϋποθέσεις σταθερότητας και με γνώμονα την διασφάλιση της παροχής υψηλού επιπέδου ποιοτικών υπηρεσιών.

• Πως νοείται για την ΠΟΞ η υλοποίηση τέτοιων επενδύσεων; Μπορεί η Ελλάδα να γίνει η Φλόριντα της Ευρώπης, όπως πολύ αισιόδοξα ορισμένοι επιχειρηματολογούν δια τούτο; 

Η διεθνής εμπειρία και επενδυτική πρακτική, κυρίως στους τουριστικά ανεπτυγμένους προορισμούς, μας δείχνει ότι η τουριστική κατοικία συνδυάζεται απαραιτήτως με ξενοδοχειακές επενδύσεις μείζονος κλίμακας και με επενδύσεις ειδικού χαρακτήρα, όπως π.χ. τα γήπεδα γκολφ. Στην περίπτωση της Ελλάδας, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Καμία μείζων τουριστική επένδυση δεν μπορεί να «επιβιώσει» αν δεν συνδυάζεται ή δεν υποστηρίζεται με τέτοιου είδους προϊόντα και δεν περιλαμβάνει απαραιτήτως, ξενοδοχειακή υποδομή.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων υποστηρίζει τη θέσπιση νομοθετικού πλαισίου το οποίο θα διασφαλίζει ποιότητα, σταθερότητα και απαραίτητη συνύπαρξη πολυτελούς ξενοδοχειακής εγκατάστασης και αντίστοιχης τουριστικής κατοικίας συγκεκριμένων ποιοτικών προδιαγραφών, όπως π.χ. με ελάχιστο εμβαδόν 100τ.μ.εκάστη.
Εκτίμησή μας είναι βεβαίως μπορεί να γίνει η Ελλάδα ένας τόπος δεύτερης κατοικίας για πολλούς πολίτες της Ευρώπης. Και συνακόλουθα το παράδειγμα για τις άλλες χώρες οι οποίες θα θελήσουν να την μιμηθούν.

• Τι θεωρείται κομβικής σημασίας (και το οποίο επιθυμείτε να υπάρχει στο θεσμικό πλαίσιο που προωθείται) για την ευόδωση τέτοιων επενδύσεων; 

Όπως προανεφέρθη, για το μοντέλο τουριστικής κατοικίας που η ΠΟΞ κρίνει ότι πρέπει να αναπτυχθεί, κομβικής σημασίας παράμετροι είναι μεταξύ άλλων, η ολοκλήρωση του Χωροταξικού Σχεδιασμού και του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τον Τουρισμό, η αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών κυρίως στους τομείς των μεταφορών, συγκοινωνιών και παροχών (δίκτυα ηλεκτροδότησης και υδροδότησης, διαχείρισης αποβλήτων, βιολογικοί καθαρισμοί κ.ο.κ). Ειδική μέριμνα θα πρέπει να δίδεται πάντα στην προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος, με κίνητρα για την υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών και συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και φυσικών πόρων.

• Έχετε πληροφορίες για το τι περιλαμβάνει το θεσμικό πλαίσιο που προωθεί το υπουργείο;

Η ΠΟΞ έχει, ήδη, υποβάλει τις θέσεις και τις προτάσεις της για το θέμα ενώ εκπροσωπείται και στην ομάδα εργασίας που συγκροτήθηκε από το υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης ειδικά για την τουριστική κατοικία.

• Υπάρχουν κίνδυνοι κορεσμού ή ανεξέλεγκτης αστικοποίησης περιοχών από την ανάπτυξη των τουριστικών περιοχών; 

Είναι γνωστό ότι αυτή τη στιγμή σε πολλές περιοχές της Ελλάδας έχει κτιστεί ή κτίζεται πληθώρα παραθεριστικών κατοικιών που προσφέρονται για αγορά σε ξένους πολίτες. Οι κατοικίες αυτές κατασκευάζονται με βάση την ισχύουσα οικιστική νομοθεσία και δεν εμπίπτουν σε κάποιον ειδικό σχεδιασμό ούτε πληρούν προδιαγραφές θεσμοθετημένου τουριστικού προϊόντος. Όποιος διαθέτει κάποια έκταση, μπορεί να κατασκευάσει κατοικίες και να τις πουλήσει ή να τις διαθέτει. Η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη τέτοιας μορφής κατοικιών αναμφίβολα εμπεριέχει κινδύνους, τόσο για τις περιοχές όπου δημιουργούνται όσο και για το τουριστικό δυναμικό μας γενικότερα και το ξενοδοχειακό ειδικότερα.

• Πόσο έτοιμοι είναι οι ξενοδόχοι για τέτοιου είδους επενδύσεις; Υπάρχουν εκτιμήσεις για κονδύλια που αναμένεται να εκταμιεύσουν για υλοποίηση τουριστικών κατοικιών;

Οι Έλληνες ξενοδόχοι έχουν αποδείξει και αποδεικνύουν διαρκώς ότι πρωτοπορούν σε επίπεδο επενδύσεων και επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, μολονότι δεν είχαν τη δέουσα υποστήριξη της Πολιτείας επί σειρά ετών και ταλαιπωρούνταν από ένα κράτος γραφειοκρατικό, αφερέγγυο και αρκετές φορές, εκτός της κοινής λογικής. Η ξενοδοχειακή αγορά ανταποκρίνεται και μάλιστα δυναμικά σε κάθε παρέμβαση και πρωτοβουλία της Πολιτείας που γίνεται ύστερα από σχεδιασμό, μελέτη και διαβούλευση, στοχεύοντας στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού, στην αναβάθμιση της ποιότητας και στην ενθάρρυνση του τουριστικού επιχειρείν.

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων