Εγκύκλιος ΙΚΑ Αρ. 27/20-3-2012

Εγκύκλιος ΙΚΑ Αρ. 27/20-3-2012. Κοινοποίηση νέου Πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων- Κ.Β.Α.Ε. 

Επισυναπτόμενο αρχείο

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων