ΕΣΠΑ 2007 -2013. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΣΠΑ 2007 -2013. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ -ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οδηγός Προγράμματος   Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων     Ορισμός Επιλέξιμων ΚΑΔ

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων