Οδηγίες για τη βεβαίωση και είσπραξη του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένω Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) έτους 2012

Εγκύκλιος Υπ. Οικ. Δ13 ΦΜΑΠ 1117493 ΕΞ. Οδηγίες για τη βεβαίωση και είσπραξη του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένω Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) έτους 2012

Λήψη

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων