Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης

Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 στα εισοδήματα από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους από 1-1-2013 και μετά με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα

Λήψη

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων