Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση της ΠΟΞ στις 12-4-2011

Αρ. Πρωτ: 10082
Αθήνα, 8 Μαρτίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Π.Ο.Ξ. ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00

ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «KING GEORGE», Βασιλέως Γεωργίου Α’, 3, Αθήνα 10564 τηλ.: 210-3222210

Προς
τους κ.κ. Προέδρους
των Ξενοδοχειακών Ενώσεων –
Μέλη της ΠΟΞ

και τους εκλεγμένους Αντιπροσώπους τους

Κύριοι Συνάδελφοι,

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΞ, που πραγματοποιήθηκε στις 03 Μαρτίου 2011, αποφασίσθηκε η σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών της στις 29 Μαρτίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στο ξενοδοχείο «KING GEORGE», Βασιλέως Γεωργίου Πρώτου 3, Αθήνα. Εάν κατά την παραπάνω ημερομηνία δεν υπάρξει απαρτία, όπως αυτή προβλέπεται από το Καταστατικό της ΠΟΞ, η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5 Απριλίου 2011, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο. Εάν και την ημερομηνία αυτή δεν υπάρξει η απαιτούμενη απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί χωρίς άλλη ειδοποίηση και ανεξάρτητα απαρτίας όπως ορίζεται από το Καταστατικό της Π.Ο.Ξ., στις
12 Απριλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00

Στο Ξενοδοχείο «KING GEORGE», Βασιλέως Γεωργίου Α’, 3, Αθήνα

Σε περίπτωση που δεν θα μπορέσετε να παρευρεθείτε, μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε εγγράφως κάποιον από τους εκλεγμένους αντιπρόσωπους σας στην ΠΟΞ, για να σας εκπροσωπήσει. Κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να φέρει μέχρι δύο (2) εξουσιοδοτήσεις.

Θέματα Ημερησίας Διάταξης :

1. Έγκριση Πεπραγμένων της Π.Ο.Ξ. για το έτος 2010
2. Έγκριση Ισολογισμού 2010 – Ανάγνωση και Έγκριση της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη
4. Απολογισμός Προέδρου έτους 2010 και περιόδου 2006 – 2010
5. Έγκριση Προϋπολογισμού 2011
6. Συζήτηση και λήψη αποφάσεων για βασικά θέματα του κλάδου
7. Πορεία του Τουρισμού για το έτος 2011
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου και
Συναδελφικούς Χαιρετισμούς
Ο Γενικός Γραμματέας Ο Πρόεδρος

Σπύρος Γαλιατσάτος Ανδρέας Α. Ανδρεάδης

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων