Πρόσκληση των Μελών της Π.Ο.Ξ. σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 18/4/2008

Πρόσκληση των Μελών της Π.Ο.Ξ. σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 18/4/2008 ώρα 17.00

Λήψη

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων