ΦΕΚ 107Α/9-5-2013 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Ν.4046/2012 Ν.4093/2012 Ν.4127/2013Τροποποίηση της υπ αρ Δ10Β 1053970/1672 ΕΞ2013/29.3.2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 801Β)

ΦΕΚ 107Α/9-5-2013 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Ν.4046/2012 Ν.4093/2012 Ν.4127/2013Τροποποίηση της υπ αρ Δ10Β 1053970/1672 ΕΞ2013/29.3.2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 801Β)

Λήψη

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων