Απαντήσεις του προέδρου της Π.Ο.Ξ. Ανδρέα Α. Ανδρεάδη στο «αφιέρωμα για την τουριστική κατοικία» της μηνιαίας τουριστικής εφημερίδας «TTG Ελληνικός Τουρισμός».

 

3/8/2007
• Θέσεις της Π.Ο.Ξ. σχετικά με το θέμα της τουριστικής κατοικίας Η τουριστική κατοικία είναι μία αγορά που ανθεί στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδίως σε προορισμούς του Νότου, όπου επικρατούν ηπιότερες κλιματολογικές συνθήκες και γενικώς η τουριστική δραστηριότητα είναι περισσότερο ανεπτυγμένη. Βεβαίως υπάρχουν πολλά μοντέλα τουριστικής κατοικίας, που διαφοροποιούνται ως προς την ποιότητά τους, τις κατασκευαστικές προδιαγραφές τους και τις πελατειακές ομάδες στις οποίες απευθύνονται. Στην τουριστική κατοικία, όπως και στον τουρισμό γενικότερα, υπάρχει «μαζικό» μοντέλο, υπάρχει και μοντέλο «πολυτελείας». Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει ένας πολύ σημαντικός αριθμός δυνητικών αγοραστών τουριστικής κατοικίας και στο πλαίσιο αυτό καταγράφεται έντονη ζήτηση και για τη χώρα μας.
Κατά την άποψή μας, η τουριστική κατοικία στην Ελλάδα –η οποία διαχωρίζεται από την «παραθεριστική» κατοικία που απαντάται ήδη σε πολλές περιοχές της χώρας χωρίς ειδικό σχεδιασμό – θα πρέπει να αναπτυχθεί με υψηλές προδιαγραφές, προϋποθέσεις σταθερότητας και με γνώμονα την διασφάλιση της παροχής υψηλού επιπέδου ποιοτικών υπηρεσιών.
Η διεθνής εμπειρία και επενδυτική πρακτική, κυρίως στους τουριστικά ανεπτυγμένους προορισμούς, μας δείχνει ότι η τουριστική κατοικία συνδυάζεται απαραιτήτως με ξενοδοχειακές επενδύσεις μείζονος κλίμακας και με επενδύσεις ειδικού χαρακτήρα, όπως π.χ. τα γήπεδα γκολφ. Στην περίπτωση της Ελλάδας, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Καμία μείζων τουριστική επένδυση δεν μπορεί να «επιβιώσει» αν δεν συνδυάζεται ή δεν υποστηρίζεται με τέτοιου είδους προϊόντα και δεν περιλαμβάνει απαραιτήτως, ξενοδοχειακή υποδομή.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων υποστηρίζει τη θέσπιση νομοθετικού πλαισίου το οποίο θα διασφαλίζει ποιότητα, σταθερότητα και απαραίτητη συνύπαρξη πολυτελούς ξενοδοχειακής εγκατάστασης και αντίστοιχης τουριστικής κατοικίας συγκεκριμένων ποιοτικών προδιαγραφών, όπως π.χ. με ελάχιστο εμβαδόν 100τ.μ.εκάστη.
Κομβικής σημασίας παράμετροι είναι, επίσης, η ολοκλήρωση του Χωροταξικού Σχεδιασμού και του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τον Τουρισμό, η αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών κυρίως στους τομείς των μεταφορών, συγκοινωνιών και παροχών (δίκτυα ηλεκτροδότησης και υδροδότησης, διαχείρισης αποβλήτων, βιολογικοί καθαρισμοί κ.ο.κ). Ειδική μέριμνα θα πρέπει να δίδεται πάντα στην προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος, με κίνητρα για την υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών και συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και φυσικών πόρων.

Εκτίμησή μας είναι ότι μπορεί να γίνει η Ελλάδα ένας τόπος δεύτερης κατοικίας για πολλούς πολίτες της Ευρώπης.

 

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων