Συμμετοχή της ΠΟΞ στη δραστηριότητα του «Μπορούμε»

Συμμετοχή της ΠΟΞ στη δραστηριότητα του «Μπορούμε», μέσω της προσφοράς φαγητού, βασικών αγαθών και εξοπλισμού προς άτομα που έχουν άμεσες ανάγκες .

Λήψη αρχείου

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων