Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού Έτους 2008 απο τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας

Γνωστοποίηση όρων εφαρμογής προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού, Έτους 2008, για την ένταξη νέων καταλυμάτων.

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για τη μίσθωση κλινών σε τουριστικά καταλύματα, για την πραγματοποίηση του θερινού εκδρομικού προγράμματος, Έτους 2008.

Τεχνική Προσφορά για τη μίσθωση κλινών σε τουριστικά καταλύματα.

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων