Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού για την Γ΄Ηλικία απο τον Ε.Ο.Τ. 2009-2010

Το πρόγραμμα αυτό θα αρχίσει από τις 15-5-2009 και θα λήξει στις 31-3-2010.

Επισυναπτόμενο αρχείο Λήψη

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων