Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού ΟΕΕ για το έτος 2012 για την ένταξη νέων καταλυμάτων

Γνωστοποίηση όρων προγράμματος

Αίτηση συμμετοχής

Ανανέωση συνεργασίας / Δήλωση αποδοχής

Διαβιβαστικό

Δήλωση Αποδοχής Ανανέωσης

Δήλωση Επιλογής Υψηλής Περιόδου Ανανέωσης Ορεινές & Ημιορεινές Περιοχές

Συγκεντρωτική Κατάσταση

Αναγγελία Άφιξης

Υπεύθυνη Δήλωση

Πίνακας Περιφερειακών Επιτροπών ΟΕΕ

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων