Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού “Τουρισμός για όλους” Εξαημέρων διακοπών 2010-2011 απο τον Ε.Ο.Τ.

Το πρόγραμμα θα ισχύσει απο 9-7-2010 έως 31-3-2011

η εγκύκλιος του προγράμματος     Αίτηση / Δήλωση Συμμετοχής

Αίτηση / Δήλωση Επιδότησης     Αίτηση / Δήλωση Επιδότησης Υδροθεραπευτηρίων

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων