Δελτίο Τύπου 23-01-2009 για Απεργίες – Κινητοποιήσεις

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2009
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πληθαίνουν σε αριθμό και συχνότητα οι περιπτώσεις που οι Ελληνικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις υφίστανται τις αρνητικές συνέπειες των κινητοποιήσεων – διεκδικήσεων – διαδηλώσεων πάσης φύσεως οργανώσεων και φορέων.

Είναι δεδομένη η κατανόηση που επιδεικνύει ο  ξενοδοχειακός κόσμος στις διεκδικήσεις των άλλων κλάδων και παραγωγικών τάξεων. Ωστόσο, είναι επίσης, δεδομένη η ζημία που επωμίζονται οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στις περιπτώσεις που οι αποκλεισμοί των δρόμων καθιστούν την πρόσβαση των επισκεπτών στα ξενοδοχειακά  καταλύματα δυσχερή ή ακόμη και αδύνατη, στις περιπτώσεις που ολόκληρες πόλεις ομοιάζουν με εμπόλεμες ζώνες, στις περιπτώσεις που απεργιακές κινητοποιήσεις «παραλύουν» ολόκληρη τη χώρα κλπ. Σημειώνεται, επίσης, ότι από την πτώση της τουριστικής δραστηριότητας πλήττονται κλάδοι της τοπικής οικονομίας όπως η γεωργία, το εμπόριο κα.

Παράλληλα πλήττεται, σε μεγάλο βαθμό, η εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, καθώς τα οφέλη από τις καταβληθείσες προσπάθειες ανάδειξης της, τα τελευταία χρόνια, κυριολεκτικά εξανεμίζονται, γυρίζοντάς την αρκετά χρόνια πίσω.

Η Ελληνική Ξενοδοχία ζητά οι εκπρόσωποι των κλάδων, στο πλαίσιο των αποφάσεων για τον τρόπο των διεκδικήσεών τους, να συνυπολογίζουν τόσο το κόστος στην ξενοδοχία, στον τουρισμό και στο κοινωνικό σύνολο γενικότερα, όσο και το αναφαίρετο δικαίωμα των υπολοίπων κλάδων στο επιχειρείν.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα παραπάνω, αποκτούν ιδιαίτερη σημασία κατά τη τρέχουσα συγκυρία δεδομένης της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που έχει, ήδη, αρχίσει να επηρεάζει και τον Ελληνικό Τουρισμό.

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων