Δελτίο Τύπου 31-3-2009 για Τράπεζες

31 Μαρτίου 2009
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την ασφυκτική και σαφώς αντι-επιχειρηματική πρακτική που ακολουθούν ορισμένες τράπεζες έναντι πολλών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων,  επιδεινώνοντας τη θέση τους στηλιτεύει με επιστολή του στον Διοικητή της ΤτΕ Γιώργο Προβόπουλο, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων κ. Ανδρέας Α. Ανδρεάδης και ζητεί την άμεση παρέμβασή του προκειμένου να αποτραπούν δυσάρεστες εξελίξεις στον ξενοδοχειακό κλάδο και κατά προέκταση στην Ελληνική οικονομία.

Ο κ. Ανδρεάδης υπογραμμίζει ότι μία σειρά παραμέτρων και γεγονότων του τελευταίου διαστήματος, όπως, η μεγάλη αύξηση των επισφαλειών από TOs του εξωτερικού (πχ. XL LeisureGroup, Libra Holidays, TOs Ρωσίας) ήδη από το 2008, γεγονός που αναμένεται να επιδεινωθεί το 2009, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές περσινών υπολοίπων, η μείωση των προκαταβολών καθώς και οι αυξημένες δανειακές υποχρεώσεις λόγω της ανακαίνισης σημαντικού αριθμού ξενοδοχείων τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργήσει ένα καθεστώς «πιστωτικής ασφυξίας» στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Οι οποίες, προκειμένου να αντλήσουν κεφάλαια για τη λειτουργία τους (και σε κάποιες περιπτώσεις για την επιβίωση τους) στρέφονται στους τραπεζικούς οργανισμούς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι συγκεκριμένες τράπεζες συνεργάζονται επί πολλά έτη με αυτές τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και με δεδομένα ότι η μακροπρόθεσμη εικόνα του Ελληνικού τουρισμού είναι ιδιαίτερα αισιόδοξη, οι διασφαλίσεις που τους δίδονται ικανοποιητικές, ενώ και οι επισφάλειές τους πολύ μικρότερες των μέσων όρων, θα ανάμενε κανείς να επιδείξουν αυξημένο βαθμό ευαισθησίας, ευθύνης και συνεργασίας.

Αντί αυτού, όπως επισημαίνεται στην επιστολή, σε πολλές περιπτώσεις, ορισμένες τράπεζες, είτε αρνούνται να τους χορηγήσουν τα αιτούμενα κεφάλαια (επικαλούμενες εσωτερικές εγκυκλίους), είτε δράττονται της ανάγκης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων να αποκτήσουν αυξημένη ρευστότητα (κεφάλαια κίνησης, προεξόφληση επιταγών, δάνεια έναντι οφειλών του δημοσίου κλπ) αρχικά αρνούμενες να την χορηγήσουν και τελικά χορηγώντας την υπό την προϋπόθεση επαναδιαπραγμάτευσης των όρων και των υφιστάμενων (και εξυπηρετούμενων κανονικά) δανειακών συμβάσεων, κυρίως με την αύξηση των spreads κατά 1-2 μονάδες ή και περισσότερο.

«Είναι προφανές ότι σε μία τόσο δύσκολη συγκυρία τόσο η άρνηση χορήγησης ρευστότητας, όσο και η χορήγησή της με την ανωτέρω αναφερόμενη επιβάρυνση, επιφέρουν ιδιαίτερα αρνητικά αποτελέσματα καθώς δημιουργούν επιπρόσθετα εμπόδια στη λειτουργία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων επιδεινώνοντας την ρευστότητα τους, την ανταγωνιστικότητά τους, αλλά και τη διαπραγματευτική τους θέση απέναντι στο διεθνή ανταγωνισμό» τονίζει χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της ΠΟΞ, προειδοποιώντας ότι σε κάποιες περιπτώσεις, η αντιμετώπισή αυτή «ενδέχεται να οδηγήσει ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στην κατάρρευση επιφέροντας αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη και την αγορά εργασίας της χώρας».

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων