Δημιουργία ξενοδοχείων τύπου «boutique» στην Ελλάδα

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ολοκληρώθηκε και κατατέθηκε στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης η μελέτη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ.) για την δημιουργία ξενοδοχείων τύπου «boutique» στην Ελλάδα. Στη μελέτη περιλαμβάνονται οι προδιαγραφές υλικοτεχνικής υποδομής και οι υπηρεσίες που χαρακτηρίζουν διεθνώς τα «boutique Hotels», προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες της χώρας μας.
Ο χαρακτηρισμός «boutique» που θα αποδίδεται από τον ΕΟΤ, θα αφορά ξενοδοχεία έως 50 δωμάτια, υφιστάμενα ή νέα ανεξαρτήτως κατηγορίας αστεριών, τα οποία χαρακτηρίζονται από ζεστή οικογενειακή ατμόσφαιρα, έχουν ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και διακόσμηση, παρέχουν προσωπικές υπηρεσίες και φαγητό υψηλού επιπέδου, χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες κλπ.
Η προσπάθεια αυτή στοχεύει στο να δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα ούτως ώστε όσο το δυνατόν περισσότερα από τα ξενοδοχεία έως 50 δωματίων της χώρας να αναβαθμιστούν και να αποκτήσουν τον σχετικό χαρακτηρισμό, παράλληλα με την δημιουργία και νέων μονάδων.
Η μελέτη βασίστηκε σε εκτενή έρευνα της παγκόσμιας ξενοδοχειακής πρακτικής, συνεντεύξεις με ειδικούς και έρευνα πεδίου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι συνολικά απεστάλησαν περισσότερα από 2.300 ερωτηματολόγια ενώ πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε περισσότερα από 70 ξενοδοχεία.
Κεντρικός στόχος της Π.Ο.Ξ. ήταν και παραμένει η βελτίωση της ποιότητας και η ανάπτυξη της υφιστάμενης μικρομεσαίας ξενοδοχειακής επιχείρησης που αποτελεί την συντριπτική πλειονότητα του ξενοδοχειακού ιστού της χώρας.
Η Ελλάδα έχει απόλυτη ανάγκη να επαναπροσδιορίσει το υφιστάμενο ως άνω ξενοδοχειακό δυναμικό στον διεθνή ανταγωνισμό με ιδιαίτερη ταυτότητα και ποιότητα. Τόσο η ποικιλομορφία και η κλίμακα της χώρας όσο και η μορφή του νησιωτικού της χώρου προσφέρονται ιδανικά για ανάπτυξη αυτού του χαρακτήρα.
Η μελέτη αυτή θέτει τις βάσεις για μια τέτοια κομβική προσπάθεια , η οποία για να ευοδωθεί, θα χρειαστεί ισχυρή πολιτική και οικονομική στήριξη τόσο από το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης όσο και από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων