Μήνυμα Προέδρου για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

4/6/2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή τον εορτασμό, αύριο Πέμπτη 5 Ιουνίου 2008, της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων κ. Ανδρέας Α. Ανδρεάδης αποστέλλει το ακόλουθο μήνυμα:

«Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος σηματοδοτεί και υπογραμμίζει, προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, τον ρόλο που οφείλουν και πρέπει να αναλάβουν για την προστασία του περιβάλλοντος στη χώρα μας. Η αειφόρος ανάπτυξη εξασφαλίζει όχι μόνο άμεσα τον ποιοτικό τουρισμό, αλλά και το εισόδημα των επόμενων γενεών από τον κλάδο, καθώς μόνον έτσι μπορεί να διατηρηθεί η μοναδική ομορφιά της χώρας στο μέλλον. Το φυσικό περιβάλλον δεν αποτελεί μόνον το πολυτιμότερο αγαθό και εφόδιο της χώρας μας, αποτελεί και την καλύτερη διαφήμισή της στην, ολοένα και πιο ευαίσθητη σε θέματα οικολογίας, διεθνή κοινότητα.
Οι Έλληνες ξενοδόχοι, συνειδητοποιώντας πλήρως την κρισιμότητα της σχέσης Τουρισμού και Περιβάλλοντος, έχουν από καιρού αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες στο ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος και της ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών πόρων. Αυτό αποδεικνύουν μεταξύ άλλων το πλήθος «Γαλάζιων Σημαιών» στις παραλίες, τα θερμικά ηλιακά στις οροφές κτιρίων, η μείωση σπατάλης νερού μέσω προγραμμάτων ανακύκλωσης, η χρήση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας και συσκευών χαμηλής ενεργειακής κλάσης που συναντά κανείς σε πολλά ξενοδοχειακά συγκροτήματα σε όλη τη χώρα. Καινούργιες μονάδες υπό κατασκευή προχωρούν ακόμα παραπέρα και καινοτομούν σε πανελλαδικό αλλά και σε διεθνές περιφερειακό επίπεδο, σχεδιάζοντας βιοκλιματικά κτίρια με χρήση γεωθερμίας και φωτοβολταϊκών συστημάτων τελευταίας τεχνολογίας.
Επιπρόσθετα, μεριμνούν για την όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση των πελατών τους παροτρύνοντάς τους π.χ. να υιοθετούν απλές πλην εξαιρετικά χρήσιμες πρακτικές εξοικονόμησης νερού και ενέργειας .
Όσο ενθαρρυντικά, όμως και αν είναι αυτά τα στοιχεία, είναι προφανές ότι υπάρχουν ακόμα μεγάλα περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης στον τομέα στο σύνολο της χώρας. Αυτό αποτελεί επιτακτική ανάγκη όχι μόνο για το περιβάλλον αυτό καθ’ αυτό, αλλά και ευκαιρία για λόγους καθαρά επιχειρηματικούς: πέρα από την εξοικονόμηση κόστους που προσφέρουν τέτοιες πρωτοβουλίες, ειδικά την τρέχουσα περίοδο με το αυξημένο κόστος πετρελαίου, οι τάσεις της ίδιας της αγοράς κατευθύνουν τη χώρα προς την αειφόρο ανάπτυξη, με πολλαπλές έρευνες να δείχνουν ότι επισκέπτες από τις κύριες αγορές της Ελλάδας, όπως η Αγγλία και η Γερμανία, πλέον, θέτουν ως ένα από τα κύρια κριτήρια επιλογής προορισμού τους την υπευθυνότητα στο θέμα του περιβάλλοντος.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, με κάθε ευκαιρία, παροτρύνει τα μέλη της εάν δεν το έχουν κάνει ήδη, να αναδείξουν μία δήλωση εταιρικής περιβαλλοντικής ευθύνης, θέτοντας και υλοποιώντας σχετικούς φιλόδοξους στόχους.
Είναι αναγκαία, όμως, η ουσιαστική βοήθεια και η έμπρακτη υποστήριξη του κράτους για το επόμενο βήμα ανάπτυξης αειφόρου τουρισμού. Χωρίς την κρατική αρωγή και ενίσχυση οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες των ξενοδόχων δεν μπορεί παρά να είναι περιορισμένες στην αποτελεσματικότητα τους.
Όταν περιοχές ολόκληρες της Ελλάδας δεν έχουν ακόμη βασικές υποδομές, όπως π.χ. για ανακύκλωση χαρτιού, γυαλιού και πλαστικού ή βιολογικούς καθαρισμούς, δεν μπορούμε να μιλάμε για ικανοποιητική ανάπτυξη του «πράσινου τουρισμού». Είναι απαραίτητο λοιπόν να ενισχυθούν και οι σχετικές κρατικές υποδομές, ώστε σε σύμπλευση με τις πρωτοβουλίες της Ελληνικής Ξενοδοχίας, να ανταποκριθεί ο κλάδος στην πρόκληση αλλά και στην ευκαιρία της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης».

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων