Τέλη Υπέρ ΟΤΑ

Αθήνα, 17-01-2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε τελική διευθέτηση οδηγείται ένα από τα πιο σοβαρά θέματα που απασχολεί τον ξενοδοχειακό κλάδο τα τελευταία χρόνια.
Σύμφωνα με δέσμευση που έχει λάβει η διοίκηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων από τον υπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Προκόπη Παυλόπουλο επαναπροσδιορίζεται το καθεστώς των επιβαρύνσεων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων υπέρ ΟΤΑ με την καθιέρωση ενός δικαιότερου συστήματος που θα έχει σημείο αναφοράς την ανταποδοτικότητα επί των Τελών που καταβάλλονται. Όπως προβλέπει το υπό επεξεργασία σχέδιο μία σειρά Τελών που ισχύουν σήμερα υπέρ ΟΤΑ θα αντικατασταθούν με ένα ενιαίο Τέλος επιτηδεύματος το οποίο θα καλύπτει το σύνολο της επιχειρηματικής δραστηριότητας βάσει αντικειμενικών κριτηρίων ανταποδοτικότητας. Η μονομερής μέχρι σήμερα εισπρακτική λογική θα αντικατασταθεί με ένα μοντέλο ισομερισμού των επιβαρύνσεων. Τομή στο υπό επεξεργασία σχέδιο θεωρείται ο υπολογισμός της καταβολής του Τέλους επί των κερδών των επιχειρήσεων και όχι επί του Τζίρου όπως ίσχυε μέχρι σήμερα και σηματοδοτεί την επόμενη ημέρα με περισσότερα έσοδα για τους ΟΤΑ αφενός, κατανεμημένα με δικαιότερο τρόπο αφετέρου.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο μοντέλο που προωθείται θα ωφελήσει τον ξενοδοχειακό κλάδο και ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και υποχρεούνταν στην καταβολή υπέρογκων ποσών πολλές φορές έχοντας ζημιογόνες χρήσεις.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων αναγνωρίζοντας τον κομβικό ρόλο των ΟΤΑ στη βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού μας προϊόντος, θεωρεί απαραίτητη την περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεργασία μεταξύ των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και παραμένει ανοιχτή σε ανάληψη οποιασδήποτε πρωτοβουλίας προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός ενόψει, μάλιστα, της νέας τουριστικής περιόδου. Επιπλέον, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων και οι Ενώσεις Ξενοδόχων μέλη της που βρίσκονται σε όλη τη χώρα πιστεύουν ότι θα είναι σημαντική η συμβολή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην προσπάθεια που επιχειρείται για την ανάδειξη της τουριστικής ταυτότητας εντός και εκτός Ελλάδας των τουριστικών προορισμών της χώρας.
Τέλος, χαιρετίζει την ανακοίνωση σύστασης μόνιμης επιτροπής με συμμετοχή της ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, της ΕΝΑΕ, της ΚΕΔΚΕ, και των φορέων των ξενοδόχων η οποία θα έχει στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων που απασχολούν τον ξενοδοχειακό κλάδο επί σειρά ετών.

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων