12/4/02 Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων

Αθήνα, 15 Απριλίου 2002

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Kατά την ετήσια Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12 Απριλίου 2002, συζητήθηκαν εκτενώς όλα τα θέματα που αφορούν τον κλάδο και έγιναν οι ακόλουθες επισημάνσεις. 
α) Η φετινή τουριστική περίοδος σημαδεύτηκε από τα γεγονότα τη 11ης Σεπτεμβρίου. Τα τρομοκρατικά κτυπήματα δημιούργησαν ανησυχία στην διεθνή κοινή γνώμη και σημαντικά προβλήματα στις αεροπορικές εταιρείες. 
Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την ύφεση που πλήττει τις κύριες οικονομίες της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής, διαμόρφωσαν αρνητικό κλίμα στην παγκόσμια τουριστική αγορά. 
β) Αυτή τη στιγμή, η ζήτηση για τους ελληνικούς προορισμούς από σημαντικές αγορές όπως είναι η Γερμανική, εμφανίζεται σημαντικά μειωμένη. Υπό αυτές τις συνθήκες, θα έπρεπε να έχει ενταθεί η διαφημιστική προσπάθεια της χώρας μας. Δυστυχώς όμως παραμένει ανεπαρκέστατη, λόγω έλλειψης θεσμοθετημένων πόρων που να ξεπερνούν τα 20 δις ετησίως και των γνωστών γραφειοκρατικών αγκυλώσεων της δημόσιας διοίκησης. 
γ) Στα πλαίσια λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πρόσφατης κρίσης, συζητήθηκε εκτενώς η πιθανότητα μείωσης στα τέλη χρήσης αεροδρομίων και η αναστολή της είσπραξης του τέλους εκσυγχρονισμού (Σπατόσημο), προκειμένου να περιοριστούν οι μεγάλες αυξήσεις στο κόστος μεταφοράς των τουριστών προς τη χώρα μας. Όμως η Κυβέρνηση, αγνοώντας τις πρακτικές των ανταγωνιστριών χωρών, δεν έλαβε κανένα μέτρο για την άμβλυνση των συνεπειών της κρίσης. Έτσι, άφησε τις ελληνικές επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν μόνες τους τον έντονο διεθνή ανταγωνισμό, υπό δυσμενέστερες συνθήκες. 
δ) Με το Ν. 2992/20-3-2002 περί ενίσχυσης της Κεφαλαιαγοράς και Ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας, μειώθηκε ο συντελεστής απόσβεσης για τις οικοδομές από 8% σε 4% και για τα είδη εξοπλισμού από 30% σε 20%. Οι χαμηλοί συντελεστές απόσβεσης θεσπίστηκαν με αναδρομική ισχύ και για τους Ισολογισμούς της χρήσης του 2001. Για το θέμα αυτό η ΠΟΞ σε συνεργασία με το ΞΕΕ, σκοπεύουν να προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας μετά την έκδοση των πρώτων Διοικητικών Πράξεων, που θέτουν σε εφαρμογή το Νόμο. 
ε) Στο ίδιο Νομοσχέδιο καταργήθηκε η δυνατότητα σχηματισμού ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων από τα αδιανέμητα κέρδη των χρήσεων 2002-2005 και η δυνατότητα αυτή δίνεται πλέον μόνο σε εταιρείες που προέρχονται από συγχώνευση. Θεωρούμε την εξέλιξη αυτή απαράδεκτη και ευελπιστούμε ότι το ουσιαστικό αυτό κίνητρο θα επανέλθει μέσω του νέου Αναπτυξιακού Νόμου. 
Με την ευκαιρία επισημαίνουμε ότι η αναμόρφωση του Αναπτυξιακού Νόμου καθυστερεί ανεπίτρεπτα. Όμως χωρίς την ουσιαστική του αλλαγή, δεν πρόκειται να απορροφηθούν τα ποσά που έχουν δεσμευθεί για τον ποιοτικό εκσυγχρονισμός της τουριστικής υποδομής της χώρας στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ. Λόγω αυτής της καθυστέρησης, πολύ δύσκολα θα προλάβουν να εκσυγχρονιστούν οι ξενοδοχειακές μονάδες της Αττικής ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 . 
στ) Η κρατική γραφειοκρατία δημιουργεί ολοένα και περισσότερες δυσκολίες στην καθημερινή λειτουργία των ξενοδοχείων. Η ανανέωση του ειδικού σήματος έχει καταστεί μια επώδυνη διαδικασία, εξαιτίας των απειράριθμων δικαιολογητικών που ζητούνται για σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τα υφιστάμενα ξενοδοχεία, ή για βεβαιώσεις από δεκάδες αρμόδιους και αναρμόδιους κρατικούς φορείς. 
ζ) Δυστυχώς, παρατηρείται έλλειμμα συντονισμού στην χάραξη Κυβερνητικής πολιτικής μετά την ουσιαστική κατάργηση του ΕΟΤ και την μεταφορά των αρμοδιοτήτων του σε πολλούς διαφορετικούς φορείς, οι οποίοι φαίνεται να μην διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία. Η αδυναμία λήψης συγκεκριμένων αποφάσεων που στοχεύουν στην επίλυση των προβλημάτων του κλάδου, αποτελούν τροχοπέδη στον εκσυγχρονισμό των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και υποσκάπτουν την ανταγωνιστικότητα του Ελληνικού Τουρισμού στην μετά ΟΝΕ εποχή. 
Οι φορείς του κλάδου ευελπιστούν ότι όσοι ασχολούνται με την χάραξη τουριστικής πολιτικής, θα συντονίσουν στοιχειωδώς τη δράση τους και θα σταματήσουν να θέτουν εμπόδια στην λειτουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων, γιατί έτσι υπονομεύουν την μελλοντική ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού. 

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων