23/9/2004 Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2004

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY

Παρά το γεγονός ότι η εφετινή χρονιά υπήρξε πολύ δύσκολη για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της χώρας, το κλίμα τελευταία επιβαρύνθηκε και από εξελίξεις που δεν συνάδουν με τις θετικές προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν μετά την ανάληψη της εξουσίας από την νέα Κυβέρνηση. 
Η δημόσια συμφωνία του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης με το πάγιο αίτημα της Συνομοσπονδίας Ενοικιαζομένων Δωματίων και Επιπλωμένων Διαμερισμάτων για μετονομασία των επιχειρήσεων αυτών σε «οικογενειακά ξενοδοχεία» (family hotels), χωρίς να γνωρίζει όλες τις παραμέτρους του θέματος, συνιστά καίριο πλήγμα για το 85% των ελληνικών ξενοδοχείων που είναι μικρής δυναμικότητας και οικογενειακού χαρακτήρα . 
Μέχρι σήμερα η χρήση του διακριτικού τίτλου «ξενοδοχείο», συνεπάγεται συγκεκριμένες λειτουργικές και φορολογικές υποχρεώσεις. Οποιοδήποτε βοηθητικό κατάλυμα αποδεχθεί την τήρηση αυτών των υποχρεώσεων, μπορεί να μεταταγεί στην κατηγορία των ξενοδοχείων. Επομένως, συνιστά κατάφορη παραβίαση των κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού η προσπάθεια να βαφτισθούν ως «ξενοδοχεία», βοηθητικά καταλύματα ισοδύναμου μεγέθους και παραπλήσιων τεχνικών χαρακτηριστικών με αυτά των μικρών ξενοδοχείων, χωρίς να έχουν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις κατά την έκδοση αδειών, την τήρηση φορολογικών στοιχείων, την απασχόληση προσωπικού κατά την τήρηση της εργατικής Νομοθεσίας. 
Ακόμη όμως και αν απονεμηθεί στα βοηθητικά καταλύματα ο τίτλος του «ξενοδοχείου», δεν θα μπορούσαν με τίποτα να ονομασθούν «οικογενειακά», γιατί ο όρος χρησιμοποιείται στην αγορά για να περιγράφει μια ειδική κατηγορία ξενοδοχειακών καταλυμάτων, τα οποία ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, εξειδικεύονται στην παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας οικογενειών με παιδιά. Τα ξενοδοχεία αυτά διαθέτουν συνήθως υπηρεσίες φύλαξης και ειδικές εγκαταστάσεις δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. 
Ένα δεύτερο εξίσου σημαντικό θέμα, ανέκυψε με την τροπολογία για τη ρύθμιση της υπόθεσης των «πανωτοκίων» 
Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών που ανέλαβε να υλοποιήσει την δέσμευση του Πρωθυπουργού για οριστική επίλυση του θέματος, στήριξε εντέχνως τις απόψεις ορισμένων Τραπεζών και άφησε εκτεθειμένη την Κυβέρνηση. 
Συγκεκριμένα, ενώ μαζί με τον συναρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης, κατέθεσαν στη Βουλή μια τροπολογία σύμφωνη με τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης, που ανέφερε ότι «η συνολική οφειλή από κάθε είδους συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων, δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιό του κατά περίπτωση ληφθέντος κεφαλαίου» , στη συνέχεια, μετέβαλε το περιεχόμενο της διατύπωσης, κατά τρόπο που αλλοιώνει καθοριστικά τη φιλοσοφία της διάταξης. 
Αντικατέστησε τη «συνολική οφειλή», με την έκφραση «συνολική ληξιπρόθεσμη οφειλή», με αποτέλεσμα για την πλειονότητα των δανείων να προκύπτουν ως συνολική οφειλή, πολλαπλάσια ποσά από αυτά που προέκυπταν από όλες τις άλλες ρυθμίσεις που έχουν ψηφιστεί μέχρι σήμερα.
Πρόκειται για σημαντική αλλοίωση της βούλησης του νομοθετικού σώματος που έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις Κυβερνητικές εξαγγελίες και γιαυτό ο Υπουργός πρέπει να επανέλθει άμεσα με την αναγκαία νομοτεχνική διόρθωση. Με την ευκαιρία αυτή πιστεύουμε ότι θα πρέπει να επανεξετασθεί και το όριο των αρχικώς χορηγηθέντων δανείων, κάτω από το οποίο αρχίζει να ισχύει η συγκεκριμένη ρύθμιση. Η Ομοσπονδία έχει προτείνει κατ’ επανάληψη το όριο αυτό να ανέλθει στα 3 εκατ. Ευρώ . 
Ευελπιστούμε ότι σε συνεννόηση με την πολιτική ηγεσία του κλάδου, θα αναληφθούν σύντομα όλες οι αναγκαίες πρωτοβουλίες που θα επανατοποθετήσουν τον Ελληνικό Τουρισμό σε αναπτυξιακή τροχιά, για να μην χρειαστεί στο μέλλον να μιλάμε ξανά για χαμένες ευκαιρίες. 

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων