25/7/03 Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2003

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY

Ο τουρισμός που αποτελεί κατά κοινή ομολογία την πλέον δυναμική και διεθνώς ανταγωνιστική οικονομική δραστηριότητα στη χώρα μας, έχει εισέλθει σε φάση παρατεταμένης κρίσης.
Για τρίτη συνεχή χρονιά η ζήτηση για τους ελληνικούς προορισμούς συρρικνώνεται εξαιτίας μιας σειράς ιδιαίτερα αρνητικών συγκυριών.
Η ύφεση που πλήττει το σύνολο των μεγάλων οικονομιών του πλανήτη, δημιούργησε συνθήκες υπερβάλλουσας προσφοράς στη διεθνή τουριστική αγορά και οδήγησε σε σημαντική μείωση των τιμών διάθεσης του τουριστικού προϊόντος.
Το επιχειρησιακό περιβάλλον, επιβαρύνεται επιπλέον από την ακατανόητη συμπεριφορά των αρμοδίων οργάνων της Πολιτείας. Αντί να ληφθούν μέτρα ενίσχυσης των δοκιμαζόμενων τουριστικών επιχειρήσεων, η Πολιτεία τις αντιμετωπίζει ως πηγή άντλησης επιπρόσθετων φορολογικών εσόδων, γεγονός που επιβαρύνει το κόστος της λειτουργίας τους και διαβρώνει επικίνδυνα την ανταγωνιστικότητά τους στη διεθνή αγορά.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα της άδικης και αντιπαραγωγικής λογικής, που διέπει τις αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας αποτελούν οι πρόσφατες εξαγγελίες του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών για τους συντελεστές απόσβεσης και τις διατάξεις του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, που αφορούν στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
Πριν από ένα χρόνο το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, μείωσε αναδρομικά τον συντελεστή απόσβεσης για τις οικοδομές που χρησιμοποιούνται από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις από 8 σε 4% και τις υποχρέωσε να εντάξουν εκ νέου τους ισολογισμούς της προηγούμενης χρήσης, έτσι ώστε να προκύψουν υψηλότερες καταβολές για φόρο εισοδήματος.
Η συγκεκριμένη διάταξη αποτελεί σημαντικό αντικίνητρο για τις επενδύσεις εκσυγχρονισμού και επέκτασης των οικονομικά εύρωστων επιχειρήσεων του κλάδου μας.
Διαμαρτυρηθήκαμε έντονα για τους φοροεισπρακτικούς αιφνιδιασμούς της Κυβέρνησης και ο Υπουργός Οικονομίας & Οικονομικών μας διαβεβαίωσε τόσο σε δημόσια εκδήλωση της Πανελληνίου Ομοσπονδίας Ξενοδόχων όσο και σε κατ΄ ιδίαν συναντήσεις με το Προεδρείο μας, ότι σύντομα το θέμα θα επιλυθεί σύμφωνα με τις προτάσεις που του υποβάλαμε.
Πράγματι με το Ν. 3091/2002 θεσπίστηκε ανώτερος και κατώτερος συντελεστής απόσβεσης παγίων, έτσι όπως είχαμε ζητήσει προκειμένου να βοηθηθούν ταυτόχρονα οι επιχειρήσεις που είχαν αντιμετωπίσει οικονομικά προβλήματα κατά το παρελθόν και επιθυμούν να εξυγιάνουν τους ισολογισμούς τους, αλλά και οι υγιείς επιχειρήσεις που επενδύουν συστηματικά για να παραμείνουν ανταγωνιστικές σε διεθνές επίπεδο. Η σαφής και ξεκάθαρη θέση μας ήταν να θεσμοθετηθεί ως ανώτερος συντελεστής το 8% που ίσχυε και παλαιότερα και ως κατώτερος το 4%.
Ο Υπουργός ουδέποτε συνέστησε Επιτροπή που θα καθόριζε τους ανώτερους και τους κατώτερους συντελεστές απόσβεσης, όπως μας είχε υποσχεθεί. Αντίθετα, πληροφορούμεθα ξαφνικά από τον τύπο ότι ετοιμάστηκε Προεδρικό Διάταγμα ερήμην των παραγωγικών τάξεων της χώρας, στο οποίο προβλέπονται συντελεστές απόσβεσης για τις πάγιες εγκαταστάσεις των ξενοδοχείων 4% και 2% αντίστοιχα.
Ο αιφνιδιασμός αυτός αποτελεί εμπαιγμό για τις χιλιάδες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της χώρας μας, τόσο γιατί ο Υπουργός αθέτησε τρις υποσχέσεις του, όσο και γιατί η συγκεκριμένη διάταξη στερείται λογικής. Είναι παράλογο για παράδειγμα να θεσμοθετούνται διατάξεις που προβλέπουν ότι η απόσβεση των εγκαταστάσεων στα λουτρά ενός ξενοδοχείου, θα πρέπει να γίνει σε 50 χρόνια, τη στιγμή από την στιγμή που είναι γνωστό ότι το πολύ κάθε δέκα (10) χρόνια οι εγκαταστάσεις αυτές, θα πρέπει να ανακατασκευάζονται εξ ολοκλήρου. Αποτελεί πρόκληση για τους χιλιάδες επιχειρήσεις του κλάδου, να παραβλέπεται το γεγονός ότι τα κτίρια των Ξενοδοχείων απαξιώνονται ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη κτιριακή εγκατάσταση και να θεσπίζονται υψηλότεροι συντελεστές απόσβεσης για άλλες ηπιότερες παραγωγικές δραστηριότητες.
Η μόνη λογική εξήγηση της συγκεκριμένης απόφασης είναι που μπορεί να δοθεί σε ότι το Υπουργείο, προτάσσει το συμφέρον ελάχιστων εισηγμένων επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να εμφανίσουν αυξημένη κερδοφορία, έναντι των χιλιάδων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που αγωνίζονται να εκσυγχρονιστούν, προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικές στη διεθνή αγορά.
Επειδή αν θεσμοθετηθεί κάτι τέτοιο, θα αποτελεί για κατάφορη αδικία για τα ξενοδοχεία της χώρας μας, θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας είναι εσφαλμένες και στο Προεδρικό Διάταγμα που θα υπογραφεί τελικά, οι συντελεστές απόσβεσης για τις οικοδομές θα είναι 8% και 4% αντίστοιχα.
Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ο Υπουργός αναλαμβάνει προσωπικά την ευθύνη για; Την επερχόμενη υποβάθμιση της ανταγωνιστικότητας και του επιπέδου ποιότητας του Ελληνικού Ξενοδοχειακού δυναμικού.

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων