30/5/2006 Συμβούλιο Προέδρων Ξενοδοχειακών Ενώσεων

Aθήνα, 30 Μαΐου 2006

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Με συμμετοχή των Προέδρων περισσότερων από 40 Ξενοδοχειακών Ενώσεων της χώρας και με επίσημο προσκεκλημένο ομιλητή την υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Φάνη Πάλλη – Πετραλιά, πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Αθήνα το 1ο Συμβούλιο Προέδρων Ξενοδοχειακών Ενώσεων που διοργάνωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων
Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, κ. Ανδρέας Ανδρεάδης, παρουσίασε το νέο οργανόγραμμα της Ομοσπονδίας, το οποίο χαρακτήρισε «σύγχρονο ευέλικτο σχήμα διοίκησης και εσωτερικής οργάνωσης». Ανέφερε ότι για την επιλογή του Γενικού Διευθυντή της Ομοσπονδίας, δημοσιεύτηκε πρόσκληση ενδιαφέροντος που όριζε συγκεκριμένες απαιτήσεις και προσόντα και πρόσθεσε ότι η διαδικασία επιλογής του κατάλληλου στελέχους βρίσκεται τώρα στο στάδιο της τελικής αξιολόγησης των ενδιαφερόμενων. 
Ο κ. Ανδρεάδης ανακοίνωσε δύο σημαντικά προγράμματα τα οποία δρομολογεί για το επόμενο διάστημα η Ομοσπονδία: 

 • Πρώτον, στην έκδοση ειδικής τραπεζικής κάρτας μέλους αποκλειστικά για Ξενοδόχους μέλη της Ομοσπονδίας και των τοπικών ενώσεων Ξενοδόχων. Απαραίτητες προϋποθέσεις στη συμφωνία που επιδιώκει να συνάψει η Ομοσπονδία με όποιο Τραπεζικό Ίδρυμα επιλεγεί, θα είναι η προσφορά ευνοϊκών όρων χρήσης και συναλλαγών της κάρτας καθώς και η προσφορά ανάλογα ευνοϊκών όρων για άλλου είδους συναλλαγές που θα απευθύνονται στους κατόχους της. Ο κάτοχος της κάρτας θα μπορεί να καλύπτει επιχειρηματικές ανάγκες, να ρυθμίζει τρέχουσες συναλλαγές και να διευκολύνεται σε αγορές, προμήθειες κ.ο.κ. Ήδη, έχει εκδηλωθεί έντονο ενδιαφέρον από Τραπεζικούς Ομίλους και σύντομα αναμένονται οι αναλυτικές προσφορές τους.
 • Δεύτερον, στην αναβάθμιση της παρουσίας της Ομοσπονδίας στο διαδίκτυο, με σχεδιασμό, δημιουργία και λειτουργία, σύγχρονου και λειτουργικού portal. Η δημιουργία του portal εντάσσεται στο γενικότερο πρόγραμμα που πρόκειται να υλοποιήσει η Ομοσπονδία για πλήρη μηχανογράφηση των υπηρεσιών της και εγκατάσταση νέων ηλεκτρονικών δικτύων, προς απλούστευση διοικητικών διαδικασιών, ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση και ενημέρωση των μελών και κάθε άλλου ενδιαφερόμενου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης παρουσίασε τους νέους στόχους της τουριστικής πολιτικής και περιέγραψε το πλέγμα των θεσμικών και διοικητικών παρεμβάσεων που δρομολογούνται ή έχουν ήδη δρομολογηθεί για το επόμενο διάστημα.
Η κα Πετραλιά αναφέρθηκε ιδιαίτερα σε ρυθμίσεις που αφορούν στην ξενοδοχειακή αγορά, οι οποίες περιλαμβάνονται στις διατάξεις του Νομοσχεδίου για τον ιαματικό Τουρισμό. Ειδικότερα αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις ρυθμίσεις για τον περιορισμό των απαιτούμενων δικαιολογητικών ανανέωσης ή έκδοσης ειδικού σήματος λειτουργίας, στο μέτρο της «απόσυρσης» παλαιών ξενοδοχειακών μονάδων κ.α..
Από την πλευρά τους, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας καθώς και παριστάμενοι Πρόεδροι έθεσαν προς την κα Υπουργό και τον παριστάμενο Ειδικό Γραμματέα του υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Χ. Κοκκώση, εννέα ζητήματα υψίστης προτεραιότητας και σημασίας και ζήτησαν την παρέμβαση της κυβέρνησης και του υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης για την επείγουσα αντιμετώπισή τους.
Συνοπτικά τα αιτήματα επί των ζητημάτων αυτών είναι:

 • Στρατηγική Αερομεταφορών
  Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός αεροδρομίων. Λειτουργία αεροδρομίων με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Προσέλκυση αεροπορικών εταιριών χαμηλού κόστους.
 • Λιμάνια
  Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός Λιμένων. Λειτουργία λιμένων με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Απελευθέρωση ναύλων ακτοπλοΐας, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων της νησιωτικής χώρας.
 • Θέματα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  Καθαριότητα, ευνομία και τάξη στους προορισμούς. Διασφάλιση της ανταποδοτικότητας με νομοθετική ρύθμιση του τέλους παρεπιδημούντων στο ύψος 1% και παράλληλα διεύρυνση του τέλους και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους, οι οποίοι έχουν έσοδα από τον τουρισμό. Ορθολογική ρύθμιση οφειλών και προστίμων, ευνοϊκές διαδικασίες αποπληρωμής.
 • Κολυμβητικές Δεξαμενές
  Εκσυγχρονισμός και επικαιροποίηση του αναχρονιστικού ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.
 • Διαδικασίες Χορήγησης Visa Schengen
  Απλούστευση διαδικασιών, χορήγηση Visa το αργότερο εντός 72 ωρών, αναδιοργάνωση και στελέχωση Προξενείων.
 • Προβολή – Διαφήμιση Τουρισμού
  Έγκαιρη υλοποίηση της διαφημιστικής εκστρατείας, με την ίδια δυναμική και με ενίσχυση των κονδυλίων.
 • Branding Περιοχών
  Ανάδειξη «ταυτότητας» κάθε περιοχής, εκπόνηση ιδιαίτερων μελετών marketing για κάθε προορισμό.
 • Γραφειοκρατία
  Υλοποίηση των εξαγγελιών για περιορισμό δικαιολογητικών και απλούστευση διαδικασιών αδειοδοτήσεων. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας και κατάργηση ανενεργών διατάξεων Νόμων.
 • Πολεοδομικά θέματα
  Τακτοποίηση πολεοδομικών υπερβάσεων ξενοδοχείων, τα οποία νομιμοποιήθηκαν λειτουργικά από τον Ε.Ο.Τ. – Δυνατότητα αλλαγής χρήσης ( απόσυρση) παλαιών Ξενοδοχείων.

Ψηφίσματα 

Το Συμβούλιο των Προέδρων εξουσιοδότησε τη Διοίκηση της Ομοσπονδίας με δύο ψηφίσματα:

 1. Επί του ζητήματος των επιχορηγήσεων του Αναπτυξιακού Νόμου και την πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση, δια της οποίας επιτρέπεται στο εξής η επιδότηση δημιουργίας νέων ξενοδοχειακών μονάδων πέντε αστέρων σε όλες τις περιοχές της χώρας, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης. Βάσει του ψηφίσματος, διατυπώνεται η αντίδραση των Ενώσεων για τη συλλήβδην απελευθέρωση όλων των περιοχών και ζητείται: Πρώτον, η εκπόνηση ειδικής Χωροταξικής Μελέτης εκ της οποίας θα προσδιορίζονται οι περιοχές όπου διαπιστώνεται πράγματι ανάγκη δημιουργίας μονάδων πέντε αστέρων και κατά συνέπεια θα τεκμηριώνεται η δυνατότητα επιδότησής τους. Δεύτερον, η ορθολογική διαχείριση των εναπομεινάντων κονδυλίων του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου με στόχο να ενισχυθεί ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός ξενοδοχειακών μονάδων οι οποίες πρέπει να ανακαινιστούν και να μην διοχετευτούν τα κονδύλια σε λίγες μόνον επιχειρήσεις, κάτι το οποίο τείνει να θίξει τις συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού και να διαταράξει αρνητικά την ισορροπία της ξενοδοχειακής αγοράς.
 2. Βάσει ψηφίσματος, οι Πρόεδροι των Ενώσεων εξουσιοδότησαν τη Διοίκηση της Ομοσπονδίας να ζητήσει τη τοποθέτηση των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου (ενόψει των επικείμενων αρχαιρεσιών του ΞΕΕ στις 28 Ιουνίου 2006) στη θεσμοθέτηση, συνδικαλιστικής εισφοράς ύψους 10 % επί των ποσών που εισπράττει το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και η οποία θα αποδίδεται στην Π.Ο.Ξ. Εξ αυτού του ποσού (10%) ποσοστό 50% θα διατίθεται υπέρ των Ενώσεων Ξενοδόχων και ποσοστό 50% υπέρ Π.Ο.Ξ..

Το Συμβούλιο Προέδρων

Πρόκειται για έναν θεσμό που επιδιώκει να ενδυναμώσει η νέα διοίκηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Το Συμβούλιο θα συνεδριάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα, με επίσημους προσκεκλημένους κάθε φορά (πολιτικούς, παράγοντες, ειδικούς κ.λπ.) από την Ελλάδα ή και το Εξωτερικό. Η λειτουργία του Συμβουλίου αποσκοπεί σε τρεις γενικούς στόχους:

 1. α συμβάλει στην αναλυτικότερη και εκτενέστερη ενημέρωση των μελών επί ζητημάτων πολιτικής και αγοράς, μέσω των τοποθετήσεων των προσκεκλημένων παραγόντων. Παράλληλα θα προσφέρει την ευκαιρία να τίθενται επί τάπητος θέματα και αιτήματα που απασχολούν τους Ξενοδόχους.
 2. Να λειτουργεί ως διακλαδικό βήμα διαλόγου, υποβολής προτάσεων και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των Ενώσεων και θα δύναται να εκδίδει ψηφίσματα εξουσιοδοτώντας τη Διοίκηση της Ομοσπονδίας να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες και παρεμβάσεις.
 3. Να προσφέρει τη δυνατότητα στους Προέδρους των Ενώσεων να ενημερώνονται σε βάθος επί εξειδικευμένων διαδικασιών και χειρισμών που απαιτούν ορισμένα ζητήματα ειδικού χαρακτήρα, καθώς και επί της στρατηγικής που θα ακολουθεί η Ομοσπονδία σε υποθέσεις ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων