5/10/2006 Δελτίο Τύπου ΟΤΑ

Αθήνα, 05-10-06

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή τις επικείμενες νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές και δεδομένου ότι ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικής σημασίας, επί τα βελτίω ή επί τα χείρω, η πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων οφείλει να επισημάνει τα εξής:

  1. Βασική και διαχρονική προσδοκία όλων των εμπλεκόμενων, στον Τουρισμό, πλευρών- επιχειρηματιών, επαγγελματιών και εργαζομένων- είναι οι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης να δρουν και να λειτουργούν με γνώμονα τα κοινά συμφέροντα και οφέλη, την υγιή και ορθολογική ανάπτυξη, την ενθάρρυνση και διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας, το υψηλό επίπεδο υποδομών και υπηρεσιών. Σε αυτό το πλαίσιο, απαραίτητες γενικές προϋποθέσεις είναι ο καλός σχεδιασμός και ο συστηματικός προγραμματισμός σε επίπεδο υλοποίησης πολιτικών και διαχείρισης προορισμού (destination management) σε αγαστή συνεργασία και συνεννόηση μεταξύ ΟΤΑ και φορέων, η υπεύθυνη και ορθολογική διαχείριση πόρων και κονδυλίων, ο περιορισμός της γραφειοκρατίας, η ομαλή λειτουργία και ευπρεπής εικόνα δημόσιων υποδομών και κοινόχρηστων χώρων, η διασφάλιση της νομιμότητας και η προστασία των πολιτών και των επισκεπτών.
  2. Μείζον ζήτημα για τον Ξενοδοχειακό κλάδο, ο οποίος σε ετήσια βάση εκτιμάται ότι αποδίδει στους ΟΤΑ περί τα 60 εκατ. ευρώ (μόνον μέσω του Τέλους Παρεπιδημούντων 2% και μόνον από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, χωρίς δηλαδή να υπολογίζονται τα αντίστοιχα μερίδια από τις επιχειρήσεις σίτισης και τις επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων) παραμένει η διασφάλιση της ανταποδοτικότητας των εισπράξεων αυτών και ο δικαιότερος επιμερισμός της επιβάρυνσης και σε άλλες κατηγορίες δραστηριοτήτων που ευνοούνται από την τουριστική δραστηριότητα. Χρόνιο αίτημα του ξενοδοχειακού κλάδου, μάλιστα, είναι ο εν λόγω επιμερισμός να συνδυαστεί με μείωση του τέλους στο 1%. Σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε αδιανόητο να μην έχει θεσμοθετηθεί ακόμα σήμερα, μία οιασδήποτε αξιόπιστης μορφής διαδικασία απόδοσης του τρόπου διάθεσης των συγκεκριμένων πόρων. Πόσο μάλλον ένας εκ των προτέρων σχεδιασμός και προγραμματισμός, μέσω του οποίου θα καταγράφονται ανάγκες και προβλήματα που μπορούν να καλυφθούν με τα εν λόγω κονδύλια. Η θέσπιση μίας τέτοιας διαδικασίας προϋπολογισμού και «απόδοσης λογαριασμού» επί των πόρων που εισπράττονται από τις τουριστικές επιχειρήσεις δεν απαιτεί απαραιτήτως παρέμβαση του κεντρικού κράτους, αλλά μπορεί να προέλθει με πρωτοβουλία της τοπικής Αρχής. 3. Η προβολή και διαφήμιση είναι ένα άλλο μείζον ζήτημα που απασχολεί ιδιαίτερα τον ξενοδοχειακό κλάδο. Ως γνωστόν, οι ενέργειες προβολής και διαφήμισης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων- που αποτελούν απαραίτητη επένδυση για κάθε επιχείρηση- αποφέρουν πρόσθετα έσοδα και στους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο οποίοι από την πλευρά τους, είναι επιφορτισμένοι με την ευθύνη γενικότερης προβολής της περιοχής τους. Σε αυτόν τον τομέα, διαπιστώνεται σε πολλές περιπτώσεις σοβαρό έλλειμμα συντονισμού και συνεργασίας, με αποτέλεσμα, αποσπασματικές δράσεις, άστοχες ενέργειες και κακή διαχείριση κονδυλίων. Με δεδομένο ότι θα ψηφιστεί η ρύθμιση του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης που προβλέπει σύμφωνη γνώμη της κεντρικής υπηρεσίας επί κάθε ενέργειας προβολής και διαφήμισης των ΟΤΑ, η ΠΟΞ επαναλαμβάνει την πρότασή της να εκπονούνται marketing plans για κάθε προορισμό, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 4. Κάθε Νομαρχιακή και Δημοτική Αρχή, θα πρέπει να αντιληφθεί την πολυσύνθετη διάσταση του Τουρισμού και το ευρύ φάσμα επιδράσεων της τουριστικής δραστηριότητας στις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες. Υπό αυτό το πρίσμα, καμία πολιτική, ανάπτυξης, διαχείρισης ή βελτίωσης υποδομών και λειτουργιών, δεν μπορεί να επιτύχει αν δεν εμπεριέχει χαρακτήρα «τουριστικής συνείδησης» και δεν περιλαμβάνει πλέγμα τουριστικών κριτηρίων. Όποια δράση ή ενέργεια αποσκοπεί στη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη, έχει ανάλογο αντίκρισμα και στον επισκέπτη και το αντίστροφο.

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων