ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμός 20/1997   Αριθμός 13/2000   Αριθμός 10/2001   Αριθμός 41/2004

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων