Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Λογιστών & Βοηθών Λογιστών 2009

Λήψη Σύμβασης

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων