Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Λογιστών & Βοηθών Λογιστών 2008

Λήψη Σύμβασης

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων