Κλαδική Συλλογική Σύμβαση 2008, 2009, Πρακτικών Μηχανικών, Μηχανοδηγών, Θερμαστών

Λήψη Σύμβασης

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων