Κλαδική Συλλογική Σύμβαση 2010, 2011, 2012, Πρακτικών Μηχανικών, Μηχανοδηγών, Θερμαστών

Λήψη Σύμβασης

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων