Πληροφοριακά Έντυπα ΟΑΕΔ

Στα επισυναπτόμενα αρχεία θα βρείτε τα πληροφοριακά έντυπα ΟΑΕΔ για :

Πρόγραμμα διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την επαναπρόσληψη 70.000 ανέργων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχικής και συνεχούς λειτουργίας» ΚΥΑ 6421/19-4-2010 (ΦΕΚ 474/Β/19-4-2010) ΚΥΑ 8653/13-7-2010 (ΦΕΚ 1075/Β/14-7-2010)

«Πρόγραμμα διατήρησης 10.000 θέσεων εργασίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας» ΚΥΑ 11358/7.7.2010 – ΦΕΚ 1075/Β/14.7.2010

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων