Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού “Τουρισμός για όλους” Εξαημέρων διακοπών 2013-2014 απο τον Ε.Ο.Τ. (Β΄Φάση)

Το πρόγραμμα ισχύει απο 12-03-2014 έως 30-06-2014  Β’ ΦΑΣΗ 
Ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων είναι από 11-2-2014 έως 21-2-2014 

Εγκύκλιος Προγράμματος     Αίτηση / Δήλωση Συμμετοχής

Αίτηση / Δήλωση Επιδότησης     Αίτηση / Δήλωση Επιδότησης Υδροθεραπευτηρίων

Παράδειγμα Αναλυτικής Κατάστασης

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων