ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Σύμβαση Εργασίας 2023-2024

Σύμβαση Εργασίας 2020-2022

Σύμβαση Εργασίας 2018-2019                 Κωδικοποίηση                       Επέκταση έως 31-8-2020

Σύμβαση Εργασίας 2016-2017

Σύμβαση Εργασίας 2014-2015

Σύμβαση Εργασίας 2012-2013

Σύμβαση Εργασίας 2010-2012

Σύμβαση Εργασίας 2008-2009

Σύμβαση Εργασίας 2006-2007

Σύμβαση Εργασίας 2005

Σύμβαση Εργασίας 2002

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων