Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ΠΟΞ 25-4-2013

Αρ. Πρωτ. 10089 Αθήνα, 29 Μαρτίου 2013
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Π.Ο.Ξ. ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:30
Στο ξενοδοχείο «ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΛΑΣ», Ναυάρχου Νικοδήμου 18-20, Αθήνα, τηλ.: 210 3370000
* Έχει προσκληθεί η πολιτική ηγεσία του Υπ. Τουρισμού

 

Προς
τους Προέδρους
Πρωτοβάθμιων Ξενοδοχειακών Ενώσεων – Μελών ΠΟΞ
Αγαπητέ Πρόεδρε,

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΞ, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαρτίου 2013, αποφασίσθηκε η σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών της στις 11 Απριλίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 Στο ξενοδοχείο «ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΛΑΣ». Εάν κατά την παραπάνω ημερομηνία δεν υπάρξει απαρτία, όπως αυτή προβλέπεται από το Καταστατικό της ΠΟΞ, η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Απριλίου 2013, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο. Εάν και την ημερομηνία αυτή δεν υπάρξει η απαιτούμενη απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί χωρίς άλλη ειδοποίηση και ανεξάρτητα απαρτίας όπως ορίζεται από το Καταστατικό της Π.Ο.Ξ., στις

25 Απριλίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30

Στο ξενοδοχείο «ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΛΑΣ», Ναυάρχου Νικοδήμου 18-20, Αθήνα, τηλ.: 210 3370000

Θέματα Ημερησίας Διάταξης :

1. Έγκριση Πεπραγμένων της Π.Ο.Ξ. για το έτος 2012
2. Ανάγνωση και Έγκριση της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής
3. Έγκριση Ισολογισμού 2012
4. Έγκριση Προϋπολογισμού 2013
5. Συζήτηση και λήψη αποφάσεων για βασικά θέματα του κλάδου
6. Συνεργασία ΠΟΞ – Ινστιτούτου Εργασίας ΣΕΤΕ
7. Πορεία του Τουρισμού για το έτος 2013

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου και
Συναδελφικούς Χαιρετισμούς

Ο Γενικός Γραμματέας                                                                                                        Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Φιορεντίνος                                                                                                   Γιάννης Α. Ρέτσος

 

 

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων